Dopravné ihrisko

Keď sa žiaci našej školy dozvedeli o návšteve dopravného ihriska na Alejovej ulici v Košiciach, hneď im zažiarili očká. No nie všetkým. Naši prváci nevedeli, čo im tento deň prinesie a plní očakávania sa  naň tešili.

Počasie nám až  tak neprialo, lebo celú noc pršalo a nevedeli sme, či sa to nezopakuje aj počas nasledujúceho dňa. No šťastie nám prialo! Nepršalo! Zvládli sme teoretickú aj praktickú časť dopravnej výchovy. V teoretickej časti sme sa oboznámili s pravidlami cestnej premávky. Ako neohroziť a neublížiť sebe a ostaným účastníkom dopravnej premávky. Ak  žiaci dávali dobrý pozor na teoretickej príprave, hneď sa to  ukázalo v druhej časti programu. Všetci dostali do rúk dopravný prostriedok a to: kolobežku alebo bicykel. Mali z toho veľkú radosť. To však netušili, že musia jazdiť predpisovo. Riadili sa svetelnými signálmi a predpismi, s ktorými boli oboznámení v teoretickej časti. Na poriadok počas premávky dozerala pani dopravná policajtka. Tá ich upozornila a vysvetlila, keď došlo k priestupku.

Musím však našich žiakov pochváliť, lebo sa správali disciplinovane a vzorne. Odmenou je im preukaz cyklistu, ktorý si právom zaslúžili  a sú jeho vlastníkmi.

„Žiaci, prajeme vám veľa šťastných kilometrov!“