Deň Zeme

Tento rok si naša škola opäť pripravila množstvo zaujímavých aktivít pri príležitosti Dňa Zeme. Po prvýkrát si organizáciu zobralo na starosť Kolégium Zelenej školy. Viac hláv znamená viac rozumu, ale i viac nápadov a tak z jedného Zeleného dňa sa stal úžasný týždeň. Väčšinu aktivít sme sa snažili organizovať tak, aby sme napĺňali stanovené ciele, v snahe získať medzinárodné ocenenie – certifikát „Zelená škola“ a vlajku Eco-Schools. Aktivity sa niesli v duchu našej hlavnej témy : „Odpad a nakladanie s odpadom“.

19. apríla sme mali zaujímavú prednášku, ktorou nám tety zo spoločnosti KOSIT vysvetlili, čo sa deje s produkovaným odpadom. Vďaka tomu sme lepšie pochopili význam separácie odpadu a nežiaduce dopady na prírodu pri ignorovaní triedenia.

Postupne sme vyzývali triedy, aby sa stali zelenými triedami aj doslovne. Každý žiak našej školy je vlastníkom jedného kvietka, o ktorý sa bude počas roka starať. No a aby toho nebolo málo, nasledujúci pondelok sme my všetci, žiaci aj učitelia prišli oblečení v zelenom.

Zároveň s týmito aktivitami, sme začali dlhodobú zbierku šatstva pre sociálne slabších občanov. Jej cieľom je okrem pomoci blížnym aj pomoc prírode. Nepotrené oblečenie, ktoré máme doma neskončí v odpade, ale v našom zbernom koši a tak následne dostane druhú šancu.

Vrcholom nášho snaženie bolo čistenie a úprava školského areálu, ktoré sa uskutočnilo 30.apríla v pondelok . Našim hlavným cieľom bolo vyčistiť areál školy od rôznorodého odpadu, ktorý nám sem navial „vietor“. Neverili by ste, koľko sa tam toho našlo. Do kontajnera sme vyviezli celkovo 15 vriec odpadu. Priebežne s čistením prebehlo aj zveľaďovanie skalky, ktorá dostala nový šat.

Všetci sme boli netrpezliví, či nám v daný deň bude počasie priať. Nakoniec sme zažili jeden prekrásny slnečný deň, ktorý sme mohli venovať pomoci prírode.