Deň Zeme

Našu Zem by sme mali chrániť a vážiť si ju. Už len preto, že sme Zelená škola, je nám táto téma bližšia. Preto sme sa rozhodli 22. apríla vybrať všetky chodúle, kužele, švihadlá a lopty. Pripravili sme zaujímavé aktivity na rozhýbanie tela aj ducha.

Zatiaľ čo sa prvý tím trápil na chodúľach alebo skákaní cez švihadlo, druhý sa učil spoznávať spev vtákov a tvar listov. V triedach si každý mohol ozdobiť vlastný perník a vytvoriť krajinku z paličiek i prírodného materiálu.

Presádzali sme kvety a potom sme nimi vyzdobili celú školu. Vo vnútri sme si tiež mohli netradične otestovať naše vedomosti o spevoch spevavcov.

Slniečko nám krásne svietilo, a preto sme si ešte viac užili súťaže v areáli školy. Úspešne sa nám podarilo prejsť jašteričí pochod, dôjsť až do cieľa a vychutnať si jabĺčko. Vyskúšali sme sa pozerať na svet z vysokých chodúľ.

Odeli sme sa do zelenej farby a splynuli sme s prírodou. Prostredníctvom jednej z aktivít sme pochopili, čo patrí do farebných košov. Celí zadýchaní sme sa zoznámili so životom  bezstavovcov.

V ďalšej aktivite sme spoločnými silami vytvorili potrubie a prišli sme na to, že každá kvapka vody je pre nás dôležitá. Na každom stanovisku sme nabrali skúsenosti a v cieli najšikovnejších čakala sladká odmena.

Formou vzdelávacích aktivít a  súťaží  sme chceli aspoň na malú chvíľku pocítiť silu prírody. Zažiť ju naplno, vychutnať ju všetkými dúškami a najmä sme si chceli uvedomiť, že naša Zem je pre nás to najdôležitejšie. Ďakujeme všetkým, vďaka ktorým sme mohli prežiť tak nezabudnuteľný deň.