Deň otcov 2014

Po minuloročnej vydarenej premiére sa nám oslava „Dňa otcov“ stáva takmer tradíciou. Počas školského roka sme vám pripravili množstvo zaujímavých, veselých, tvorivých a športových podujatí. Deň otcov sa zaradil nepochybne medzi tie, o ktoré bol veľký záujem. Tešili sa malí aj veľkí. A mali aj prečo.

Dopravné ihrisko na Alejovej ulici bolo pre túto akciu ako stvorené. Na svoje si prišli nielen cyklisti, futbalisti, golfisti, ale aj všetci ostatní. Pedagógovia našej školy si pripravili netradičné stanovištia., napríklad hod na príšeru, ľudský fúrik, beh vo dvojici, skok vo vreci, prelaňovanie a iné. Boli to aktivity, pri ktorých sme zažili veľa zábavy a smiechu. Po toľkej fyzickej námahe sme sa posilnili chutným guľášom.

Keďže bol deň otcov, tak sme umožnili našim oteckom dosýta sa povenovať svojim ratolestiam. Mamičky si zatiaľ v pohode a pokoji vypili kávičku a utužili vzájomné vzťahy. V závere tohto milého podujatia bolo vyhodnotenie a zhodnotenie šikovnosti súťažiacich pri jednotlivých disciplínach. Bolo nám tak dobre, že nikomu sa nechcelo opustiť areál dopravného ihriska. No museli sme, lebo už zatvárali.

Ďakujeme všetkým za účasť a tešíme sa znova o rok.