Deň narcisov 2014

Dnes už máme za sebou 18.ročník verejno-prospešnej finančnej zbierky Deň narcisov. Tento rok to bol 11. apríl, keď sme sa aj my vybrali ponúkať žltý narcis– kvet symbolizujúci samotnú zbierku. Už tradične aj tohto roku boli ulice Košíc plné dobrovoľníkov. Spolu nás bolo 943.

Počasie po daždivom týždni bolo k nám milosrdné. Nehrialo nás slniečko, ale aspoň ušetrilo osvieženia zvrchu v podobe dažďových kvapiek. Bola pre nás radosť pracovať, pretože mnoho ľudí sa na nás obracalo s úsmevom a nádejou v očiach. Naše deti ponúkali kvietky  s chuťou a optimizmom, ktoré prenášali i na ľudí v uliciach. Po ceste sme sa prihovorili veľkému množstvo ľudí a s nimi sa pred nami otváralo mnoho príbehov. Stretávali sme mnoho ľudí, ktorí sa sami popasovali s touto zákernou chorobou. Keďže sa naša škola nachádza v mestskej časti Košice – Západ, neobišli sme ani Magistrát mesta Košice. Tety za okienkom prispeli tiež drobnými mincami, aj keď na Magistráte sme boli už ako tretia skupina. V priebehu štyroch hodín sme rozdali všetky narcisy a naše pokladničky sa plnili mincami, ale sem tam ochotní ľudia vhodili aj papierovú bankovku.

Tento deň nám priniesol poznanie, že medzi nami sú stále ľudia s veľkým srdcom, a vďaka výbornej spolupráci a zohranosti nás všetkých sa tešíme krásnemu výsledku zbierky v Košiciach. Táto suma je 52.288,05 EUR!