Deň narcisov 2013

Deň narcisov je jedinou verejnoprospešnou finančnou zbierkou Ligy proti rakovine.  V uliciach miest a obcí Slovenska prebieha len jeden deň v roku. Tento rok práve v piatok, 12. apríla, sme aj my, žiaci Súkromnej základnej školy chceli prispieť nádejou… A tak ako dobrovoľníci Ligy proti rakovine sme vyšli do ulíc nášho mesta a ponúkli ľuďom žltý narcis – kvet symbolizujúci samotnú zbierku, ale i morálnu pomoc a spolupatričnosť s tými, ktorí s ochorením bojujú.

Tento čas bol pre nás veľkým obohatením a to hlavne preto, lebo  mnohí ľudia prispievali ochotne. Neodradilo nás ani daždivé počasie, ani únava, naša motivácia sa znásobila každým povzbudením. Hneď ráno v prvej polhodinke na nás volala babka, ktorá nás už čakala a ochotne privítala. Dokonca v niektorých prípadoch nám povedali: „Už sme vás aj chceli stretnúť, máme pripravené peniažky.“ Prijal nás aj pán primátor mesta Košice a tiež prispel na dobrú vec, rád sa s nami odfotografoval a samozrejme nás aj povzbudil. Stalo sa nám aj to, že niektorí mali negatívny postoj a vyrozprávali nám svoje ťažké životné osudy, ale bolo to veľmi malé percento. Jedna naša žiačka, pri pohľade ako ľudia načreli do svojich peňaženiek a prispievali s komentárom „dáme na takúto vec viac…“, pozrela sa do svojho vrecka a vysypala úplne všetky drobné…

Asi v priebehu štyroch hodín sme rozdali 400 narcisov. Pokladničky boli už ťažšie, my unavení, ale spokojní a odhodlaní robiť takéto „ťažké veci“. Čo ešte dodať? Aj takýmto spôsobom môžeme byť jeden pre druhého povzbudením, môžeme si navzájom pomáhať a pomáhať iným. Aj takýmto spôsobom môžeme meniť seba samých… Bol to pre nás výnimočný deň, plný nielen pekných zážitkov, ale hlavne skutočných situácií, kedy človek je „človekom“, pretože cíti bolesť iných, pretože cíti, že iní potrebujú pomoc a vie, že aj on svojou maličkosťou môže k tomu prispieť.