Deň narcisov 2012

Deň narcisov 2012 s heslom „ 13. apríla môže pomôcť každý“.

Stalo sa už tradíciou, že žiaci a pedagógovia našej školy sa aktívne zapájajú ako dobrovoľníci do verejnej finančnej zbierky, ktorej už 15. ročník zorganizovala Liga proti rakovine. Pripnutím si žltého narcisu môžeme nielen vyjadriť spolupatričnosť a podporu pacientom s onkologickým ochorením, ale aj finančne podporiť realizáciu programov v oblasti predchádzania nádorovým ochoreniam, včasného diagnostikovania, podpory účinnej liečby, starostlivosti o postihnutých, zmiernenia utrpenia a zníženia úmrtnosti na túto zákernú chorobu.

12 žiakov 5. -7. ročníka s veľkým nadšením vyrazilo s 3 pokladničkami a narcismi do ulíc Terasy. Tento rok sa nám podarilo získať príspevok od viac ako 450 darcov v celkovej hodnote 730€. Popri tom, že sme podporili správnu vec,  naši žiaci účasťou na tejto charitatívnej akcii  získali nové skúsenosti a precvičili si svoje komunikačné zručnosti. Aj touto cestou úprimne ďakujeme všetkým dobrovoľným darcom.