Deň detí 2014

Na tento deň sa teší každé dieťa. Aj my sme využili ten vzácny čas na to, aby sme našim deťom priniesli radosť z tvorivých vyučovacích hodín a tiež pripravili malé prekvapenie.

Žiaci prvého stupňa spolu s pani učiteľkami mali rozprávkový deň. Prváci boli malí písmenkáči. Mali písmenkovú kráľovnú, ktorá im vyčarovala každé písmenko. Dokážu si už sami vymyslieť písmenkovú maľovanú rozprávku. Druháci si vytvorili vodný svet a nazvali ho Vodníkovo. Spolu s pani učiteľkou nás poučili o tom, čo sa všetko vo vode skrýva a ako je dôležité chrániť vodné toky.

Tretiaci mali rozprávkovú krajinu a v nej rôzne čarovné predmety a bytosti. Zahrali sa na spisovateľov a zdramatizovali ľudovú rozprávku Soľ nad zlato. V štvrtom ročníku boli šikovné včielky, ktoré si pripravili krajinku Včielkovo a v nej všetko, čo včielky potrebujú.

Všetci sme mali veľkú radosť z takýchto vyučovacích hodín, možno aj preto, že v tento deň sa vôbec neskúšalo. A keďže všetci máme radi sladkosti, zaslúžili sme si sladkú odmenu – koláčik, ktorý nám tááák veľmi chutil. Bol to naozaj veľmi krásny deň. Takýchto by sme chceli mať viac.