„Chránime a pomáhame“

Na konci školského roka sa I. stupeň našej SZŠ zúčastnil účelového cvičenia v PKO „Anička“ s názvom „Chránime a pomáhame“.

Túto akciu zorganizovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach. Cieľom účelového cvičenia bolo priblížiť žiakom náročnosť a zodpovednosť policajnej služby ukážkami jej činnosti a techniky. Na akcii nechýbali ukážky policajnej hipológie ako aj služobnej kypológie, ukážky integrovaného systému pri modelovej simulácii dopravnej nehody, ukážky služobných zákrokov a zneškodňovania výbušnín a prvkov sebaobrany. Všetky ukážky boli pútavé, zaujímavé, ba dokonca vzbudili záujem o toto tak zodpovedné povolanie.