By 0 Comment

Škola v prírode v Banskej Štiavnici, 15. – 20.6. 2009

Škola v prírode v Banskej Štiavnici, 15. - 20.6. 2009