Brigáda – úprava školského dvora

Za nesmiernej pomoci rodičov, žiakov,  priateľov školy, učiteľov a koordinátorov Zelenej školy, ako aj dobrovoľníkov z občianskeho združenia Sosna sa na našej škole 28. 9. 2013 uskutočnila školská brigáda. V poslednú septembrovú sobotu sme sa zišli v školských priestoroch, aby sme spoločne prispeli k skrášleniu okolia školy. Vysádzanie stromčekov, sadenie malých okrasných kríkov či sadenie malín, černíc i jahôd nás presvedčilo, že starať sa o prírodu poskytuje nie len duševné naplnenie, ale aj radosť z vykonanej práce.

Slnečná sobota nám prispela k vylepšeniu drevenej dedinky, kde sa žiaci počas veľkých prestávok či v školskom klube môžu stretávať. Nová okrasná skalka spríjemňuje všetkým žiakom i učiteľom ranné príchody do školy. Pri veselej hudbe a dobrej nálade šla práca od ruky a príjemná sobota ubehla ako voda. Projekt Zelenej školy nám tak poskytol nie len okrášlenie okolia školy, ale i zblíženie rodičov, žiakov a učiteľov pri spoločnej práci. Ďakujeme všetkým, ktorí obetovali svoj víkendový voľný čas a prispeli k skrášleniu našej školy.