Botanická záhrada – výstava Včelárstvo – 6.A

Naši šiestaci spolu s pani učiteľkou Jankou navštívili Botanickú záhradu. Boli si pozrieť výstavu Včelárstvo, keďže sa o včelách učili na biológii.

Pomocou sprievodných tabúľ si preopakovali svoje vedomosti, ale dozvedeli sa aj veľa nových zaujímavostí. Vďaka vystaveným exponátom (oblečenie včelárov, nástroje na výrobu medu) si žiaci lepšie vedia predstaviť, čo všetko obnáša práca včelárov. Niektorí šiestaci po prvýkrát videli ozajstný úľ, samozrejme s včelami vo vnútri. Nechýbala ani ochutnávka rôznych druhov medu. Obrovským zážitkom bola výroba vlastných sviečok z vosku, ktoré si mohli zobrať domov. Niektorí dokonca nakúpili rôzne voskové výrobky ako darčeky na blížiace sa Vianoce.

Počasie im prialo, tak si urobili prechádzku aj po vonkajších priestoroch Botanickej záhrady. Zaujímavosťou je, že v jej areáli sa nachádza aj mini ZOO. A tak si okrem včiel, mohli prezrieť aj iné živočíchy, o ktorých sa učili na hodinách biológie.