Zmena organizácie vyučovania

Organizácia školy počas Školy v prírode

od 22.mája. do 26. mája 2017

Ranná ŠKD:

  • nebude v prevádzke
  • škola sa otvára o 7:30

Vyučovanie:

  • vyučovanie na I. a II. stupni skrátené na 5 vyučovacích hodín
  • rozvrh je nahradený blokovým vyučovaním s environmentálnou tematikou
  • žiaci si do školy donesú písacie potreby a športové oblečenie

ŠKD (12:35 – 16:00)

  • spojené oddelenia
  • všetky záujmové útvary sú zrušené

Dlhá ŠKD (16:00 – 18:00):

  • nebude v prevádzke
  • škola sa zatvára o 16:00