Zmena organizácie vyučovania počas ŠVP

Organizácia školy počas Školy v prírode

od 10. – 14. júna 2018

Ranná ŠKD:

  • nebude v prevádzke
  • škola sa otvára o7:30

 

Vyučovanie:

  • vyučovanie skrátené na 4 vyučovacie hodny

 

ŠKD (12:35 – 16:00)

  • všetky záujmové útvary sú zrušené
  • dlhá ŠKD (16:00 – 18:00) nebude v prevádzke
  • škola sa zatvára o 16:00