Výsledky Testovania 9 – 2015

Deviataci robia svojimi výsledkami v celoslovenskom testovaní 9. ročníka našej škole už tradične dobré meno. Tohtoročné výsledky nás však mimoriadne potešili.

Kým priemerná úspešnosť v matematike v rámci SR bola 52,68%naši deviataci dosiahli úspešnosť 75%V slovenčine boli ich výsledky ešte lepšie.  Priemerná úspešnosť v rámci SR bola 62,58%naši deviataci vynikajúcich 80,21%. Ďakujeme úžasným pani učiteľkám slovenčiny a matematiky za úspešnú prípravu pred testovaním.

Obzvlášť gratulujeme Ester Hodermarskej, ktorá na základe dosiahnutých výsledkov v Testovaní 9-2015 (nad 90% v oboch predmetoch) bola prijatá bez prijímacích pohovorov na prestížnu košickú školu.

K dosiahnutým výsledkom žiakom srdečne blahoželáme a prajeme im veľa úspechov v štúdiu na zvolenej strednej škole.