Výcvik rovesníckej skupiny – 1. sústredenie

O rovesníckej skupine počul na našej škole určite každý žiak a určite sa už „čo to“ dostalo aj k rodičom. Že neviete, o kom je reč? Nevadí, našu rovesnícku skupinu totiž asi poznáte pod názvom „FILIACI“.

Rovesnícka skupina vznikla už v druhom roku existencie školy a odvtedy zohráva nenahraditeľnú úlohu v živote školy a to najmä pri realizovaní primárnej prevencie, tzn. že sa orientuje na mladých ľudí, ktorí nemajú skúsenosti s návykovými látkami. Cieľom jej aktivít je najmä  poskytnúť pravdivé informácie a poukázať na nebezpečenstvá návykových látok, zamerať sa na zdravý životný štýl, formovať protidrogové postoje a rozvíjať zdravú osobnosť. Rovesnícky program vychádza z predpokladu, že mladí ľudia sa častejšie obracajú o radu, či pomoc na svojich kamarátov, než na učiteľov či rodičov. Rovesnícka skupina im môže dať potrebné odpovede.

Od členov rovesníckej skupiny sa ako sami uznáte očakáva nesmierne veľa a určite si poviete, že ako to tie „deti“ môžu zvládnuť. Samozrejme ich v tom nenecháme samých. Naša škola preto spolupracuje s neziskovou organizáciou FILIA, ktorá realizuje výcviky členov rovesníckych skupín.

Prvá, intenzívna časť výcviku sa uskutočnila v dňoch 24.–26.10.2013 v príjemnom prostredí hotela Plejsy v Krompachoch. Spolu so svojím koordinátorom Mgr. Matúšom Kiššom sa ho zúčastnili Olívia Molčaková, Milan Koyš a Michal Marton zo siedmeho ročníka a Soňa Nemčoková, Zuzana Prachárová a Laura Kristína Priatková zo šiesteho ročníka. Spolu s nami sa výcviku zúčastnili žiaci  ďalších troch základných a troch stredných škôl. Sústredenie bolo zamerané na pochopenie základných princípov primárnej prevencie, na  rozvoj sociálnych zručností a kompetencií, na rozvoj sebapoznania, ako aj na nácvik hodnotenia druhých.

Napriek nabitému programu sme si našli čas aj na vybudovanie nových priateľstiev, a preto sa už nesmierne tešíme na najbližšie workshopy, ktoré sa uskutočnia v Košiciach a najmä na záverečné sústredenie na konci roka. Predtým nás  ešte čaká mnoho práce na škole, pri ktorej nám  určite pomôžu starší členovia rovesníckej skupiny.