1. Matemtická olympiáda – okresné kolo 
  • A. Džavoronok – 1. miesto (kategória Z9), postup na krajské kolo
 2. Olympiáda v anglickom jazyku – okresné kolo
  • M. Mariščák – 2. miesto (kategória 1A)
  • Maxim Vaškovič – 7. miesto (kategória 1B)
 3. Olympiáda v nemeckom jazyku – okresné kolo 
  • A. Nagy – 3. miesto (kategória 1A)
  • F. Amiri – 4. miesto  (kategória 1A)
  • A. Džavoronok – 1. miesto (kategória 1B)
  • H. Samčíková – 5. miesto (kategória 1B)
 4. Olympiáda v anglickom jazyku – krajské kolo
  • V.V.Laco – 6. miesto (kategória 1C)
 5. Olympiáda v nemeckom jazyku – krajské kolo
  • L. Želinská – 6. miesto (kategória 1C)
 6. Geografická olympiáda – okresné kolo
  • A. Džavoronok – 1. miesto
  • M. Mariščák – úspešný riešiteľ
 7. Geografická olympiáda – krajské kolo
  • A. Džavoronok – 2. miesto, postup na celoslovenské kolo
 1. Hviezdoslavov Kubín – okresné kolo
  • K. Daduľáková – 3.miesto (III.kategória – poézia)
  • H. Samčíková – čestné uznanie (III.kategória – próza)
  • Z. Kňaze – čestné uznanie (I.kategória – próza)
 2. Dejepisná olympiáda – okresné kolo
  • A.Džavoronok – 1.miesto
 3. Fyzikálna olympiáda – okresné kolo
  • A. Džavoronok – 1. miesto
 4. Dejeisná olympiáda – krajské kolo
  • A. Džavoronok – 1. miesto
 5. Matematická olympiáda – krajské kolo
  • A. Džavoronok – 1. miesto
 6. Fyzikálna olympiáda – krajské kolo
  • A.Džavoronok – 6. miesto
 7. Dejepisná olympiáda – celoslovenské kolo 
  • A. Džavoronok – 3. miesto
 8. IJSO – Olympiáda mladých vedcov – celoslovenské kolo
  • A. Džavoronok – 4. miesto – postup na celosvetové kolo