1. Medzinárodný certifikát a vlajka medzinárodného hnutia Eco-Schools pre školské roky 2018/2019 a 2019/2020
 2. Dejepisná olympiáda – krajské kolo
  • A. Džavoronok – 2. miesto
 3. Olympiáda v nemeckom jazyku – krajské kolo
  • A. Džavoronok – 3. miesto
 4. Olympiáda v nemeckom jazyku – krajské kolo
  • L. Želínska – 5. miesto
 5. Matematická olympiáda – kategória Z9 – krajské kolo
  • A. Džavoronok – úspešný riešiteľ
 6. Olympiáda v nemeckom jazyku – obvodné kolo
  • A. Džavoronok – 1.miesto – postup na krajské kolo
 7. Geografická olympiáda – obvodné kolo
  • A. Džavoronok – 1.miesto – postup na krajské kolo
 8. Dejepisná olympiáda – obvodné kolo
  • A. Džavoronok – 1.miesto – postup na krajské kolo
 1. Pytagoriáda, kategória P8 – obvodné kolo
  • A. Džavoronok – 1.miesto
 2. Olympiáda v slovenskom jazyku – obvodné kolo
  • A. Džavoronok – 2.miesto
 3. Olympiáda v anglickom jazyku – obvodné kolo
  • D. Kondáš – 2.miesto
 4. Olympiáda v nemeckom jazyku – obvodné kolo
  • H. Samčíková – 3. miesto
 5. Matematická olympiáda – kategória Z9 – obvodné kolo
  • A. Džavoronok – 3. miesto
 6. Olympiáda v nemeckom jazyku – obvodné kolo
  • S. Kolesárová – 4. miesto
 7. Geografická olympiáda – obvodné kolo
  • A. Kafková – 9.miesto
 8. Geografická olympiáda – obvodné kolo
  • P. Kollárová – 10.miesto
 9. Dejepisná olympiáda – obvodné kolo
  • D Kondáš – 11.miesto