1. Olympiáda v nemeckom jazyku – krajské kolo
  • A. Džavoronok – 1. miesto – postup na celoslovenské kolo
 2. Olympiáda v nemeckom jazyku – krajské kolo
  • S. Drábiková – 3. miesto
 3. Dejepisná olympiáda – krajské kolo
  • A. Džavoronok – 3. miesto
 4. Dejepisná olympiáda – okresné kolo
  • A. Džavoronok – 1. miesto – postup na krajske kolo
 5. Olympiáda v anglickom jazyku – okresné kolo
  • S. Nemčoková – 1. miesto – postup na krajske kolo
 6. Olympiáda v anglickom jazyku – okresné kolo
  • D. Kondáš – 2. miesto
 1. Olympiáda v nemeckom jazyku – okresné kolo
  • A. Džavoronok – 1. miesto – postup na krajske kolo
 2. Olympiáda v nemeckom jazyku – okresné kolo
  • S. Drábiková – 1. miesto – postup na krajske kolo
 3. Geografická olympiáda – okresné kolo
  • A. Džavoronok – 3. miesto
 4. Terra Incognita
  • tím SZŠ – 1. miesto
 5. Hviezdoslavov Kubín – poézia – okresné kolo
  • K. Daduľáková – 3. miesto
  • S. Útľaková – čestné uznanie