1. Majstrovstvá SR žiakov v zrýchlenom šachu
  • Viktória Nadzamová – 1. miesto
 2. Olympiáda v nemeckom jazyku – celoštátne kolo
  • Sonia Drábiková – 3.miesto
 3. Debatiáda – celoslovenské kolo
  • Laura Priatková, Soňa Nemčoková – 6. miesto
 4. Olympiáda v nemeckom jazyku –krajské kolo
  • S. Drábiková – 1.miesto
 5. DEDO – súťaž  divadelných súborov – krajské kolo
  • 3. miesto
 6. Debatiáda
  1. regionálne kolo
   • D. Fecková, A. Džavoronok – 2. miesto
   • S.Nemčoková, L. Priatková – 3.miesto
  2. regionálne kolo
   • S.Nemčoková, L. Priatková – 2.miesto
   • A.Džavornok, L. Dičáková – 7. miesto
  3. regionálne kolo
   • A.Džavoronok, K.Samčíková – 8. miesto
   • S.Nemčoková, L.Priatková – 9. miesto
 1. Olympiáda v nemeckom jazyku – obvodné kolo
  • S. Drábiková – 1.miesto
 2. Hviezdoslavov Kubín – obvodné kolo
  • L. Priatková – 3.miesto
  • E. Kollárová, P. Kollárová – čestné uznanie
 3. DEDO – súťaž  divadelných súborov – obvodné kolo
  • 2.miesto
 4. Olympiáda slovenský jazyk – obvodné kolo
  • L.Priatková – 2. miesto
 5. Košice star 2016 – spevácka súťaž – obvodné kolo
  • M.Timková – 3.miesto
 6. Moje mesto – výtvarná súťaž –celomestská súťaž
  • L. Dičáková – 3.miesto
 7. Príroda očami detí – výtvarná súťaž – celomestská súťaž
  • B. Masnicová – 2.miesto
 8. Olympiáda v anglickom jazyku – obvodné kolo
  • S.Nemčoková – 8.miesto
 9. Pytagoriáda
  • A. Džavoronok, S. Teleky, V. Nadzamová – účasť