Spiatočný lístok do neba sa nestráca

Všetci boli pripravení a určite aj trochu nervózni. Bodaj by nie, keď spoza opony bolo vidieť, že je celá sála v Domine preplnená a veľká časť publika si už nedočkavo vypínala zvuky na telefóne a zapínala blesk. Moderátori ľudí privítali a za potlesku bol už na scéne zbor anjelov, ktorý celé publikum rozosmial a dostal do deja. Program šiel rýchlo ako dej akčného filmu.

Anjelské konzílium riešilo vážny zločin a vyvodzovalo následky, no aký by to bol príbeh bez piesní a tancov. Prváci, druháci, tretiaci, štvrtáci… teda všetci s odvahou a hlasom spievali koledy ako profesionáli. Keby len spievali, ale aj tancovali a hrali na hudobné nástroje. Anjeli sa pritom čertili, čerti sa anjelovali a kolotoč umenia zastavili až deviataci, teda nie deviataci.

Štátna kontrola bezpečnosti Vianoc navštívila Domino a vykonala školenie pre rodičov, ako zvládnuť Vianoce bez bolesti, stresu a plaču. Všetci sa smiali, no mám pocit, že oni to brali vážne. Anjeli zatiaľ hľadali spiatočný lístok naspäť do práce a až im skončila „šichta“ vybrali v publiku pracovníkov na ďalší rok. No a na záver? Aký by to bol program bez záverečnej piesne, kde sa všetci účinkujúci rozlúčili piesňou? To však nebol ten posledný záver, moderátori využili svoj dar vianocovidectva a zapriali tie najkrajšie sviatky. Celé to bolo skvelé, iba jedna skupinka bola smutná. Boli to bývalí deviataci, teraz už stredoškoláci, ktorí prišli zaspomínať na časy, keď stáli na scéne oni.