Slávnostné pasovanie prvákov

Po mesiaci v škole, po zvyknutí si na nové prostredie, spolužiakov a učiteľov sa naši prváci chystali na prijatie do „Cechu žiackeho“ slávnostnou pasovačkou, ktorá sa uskutočnila 13.10.2017.

Pasovačkou ich sprevádzali žiaci štvrtého ročníka. Pripravili pre nich program zložený zo spevu v slovenskom aj anglickom jazyku, recitovania básničiek, súťaží, čo bolo odmenené veľkým potleskom. Štvrtáci povzbudzovali, dali prvákom zopár múdrych rád. Potom nasledovalo to najdôležitejšie, prednes slávnostného sľubu.

Až po prednesení sľubu pristúpila pani riaditeľka k samotnému pasovaniu.  Aby na tento deň naši prváčikovia nezabudli, dostali Pamätný list, sladkú maškrtu a svoj prvácky sľub potvrdili odtlačkom prsta na svojom dekréte. Stali sa z nich teda právoplatní členovia školského cechu Súkromnej základnej školy Slobody 1,v Košiciach.

Podporiť našich prvákov prišli rodičia, príbuzní aj priatelia. Celé podujatie bolo krásne a prežili sme s našimi prváčikmi príjemné popoludnie.   Za pomoc ďakujeme najmä našim štvrtákom, ktorí svoje herecké úlohy zvládli na výbornú.