Škola v prírode

Pretože záujem o školu v prírode v Semmeringu prejavilo len minimum žiakov, rozhodli sme sa zorganizovať školu v prírode na Slovensku. Našou ideou je príjemný kreatívny týždeň táborového typu pre všetkých žiakov od 6 – 15 rokov s programom diferencovaným podľa veku a záujmov.

Termín: 2. – 6. jún 2008
Miesto: Hotel Canyon, Lipovce pri Prešove
Cena: 2 950,- Sk
V cene je zahrnutá doprava, ubytovanie, strava 5 x denne, pitný režim, materiál, ceny na súťaže, vstupné na bazén a poistné.

Ubytovanie: Izby bunkového typu so samostatným sociálnym zariadením pre každú bunku. K dispozícii je denne bazén, učebne, veľké futbalové ihrisko, krytý priestor na opekane a grilovanie. V okolí je množstvo možností na turistiku /v blízkosti sa nachádza prameň Salvator/.

Program:
2. júna /pondelok/ – príchod 10:00, večer MDD párty
3. – 6.júna – turistika, bazén, opekačka, tvorivé dielne, športové súťaže, večerná zábava – program diferencovaný podľa veku detí
– 1 hodinu denne nácvik spoločného celoškolského programu na oslavy 5. výročia školy
6.júna /piatok/ – návrat domov okolo 15:00

Prosíme všetkých rodičov, aby nám svojim podpisom na návratke potvrdili záujem o školu v prírode. Návratku prosíme odstrihnúť a podpísanú vrátiť škole do 9. januára 2008.