Oznamujeme Vám, že na základe rozhodnutia ministra školstva č. 2023/4840:1-A810 sa v školskom roku 2022/2023 ruší externé testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl – Testovanie 5 2023 (T5 2023).

V súvislosti s touto zmenou, ktorá sa týka organizácie školského roka vydáva Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Dodatok k Organizačným pokynom na školský rok 2022/2023 schválený dňa 1. 2. 2023 pod č. 2023/4662:1-A2140, ktorý je súčasťou Sprievodcu školským rokom 2022/2023 zverejneného na https://www.minedu.sk/sprievodca-skolskym-rokom/ a na stránke https://www.minedu.sk/31075-sk/organizacne-pokyny-msvvas-sr-na-skolsky-rok-20222023/.