V zmysle dokumentu Sprievodca školským rokom 2020/2021 sa Testovanie 5 2021 uskutoční 19. mája 2021 (streda)  na všetkých základných školách 

  • s vyučovacím jazykom slovenským a ukrajinským z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra,

T5_2021_specifikacia testu_MAT

T5_2021_specifikacia testov_SJL