V zmysle dokumentu Sprievodca školským rokom 2020/2021 sa Testovanie 5 2022 uskutoční 18.mája 2022  na všetkých základných školách 

  • s vyučovacím jazykom slovenským a ukrajinským z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra,

Špecifikácia testu z matematiky – Testovanie5 2022

Špecifikácia testu z vyučovacích jazykov – Testovanie 5 2022

Harmonogram