Recitačná súťaž Hviezdoslavov Kubín – školské kolo 2014

Aj tento rok sa zodpovedne pripravujeme na recitačnú súťaž „Hviezdoslavov Kubín“. Školské kolo sa v našej škole uskutočnilo 24. februára 2014. Hľadali sme talentovaných žiakov a takýchto sme aj našli. Žiaci a žiačky I. stupňa a II. stupňa nás obohatili svojím recitačným prejavom a umeleckým zážitkom. S poéziou a prózou sa veľmi dobre popasovali mladší i starší žiaci a postarali sa o príjemný umelecký zážitok pre nás všetkých. Za pomoci odbornej poroty zostavenej z radu našich pani učiteliek sa nám podarilo vybrať jednotlivých žiakov, ktorí budú reprezentovať našu školu v obvodnom kole. Títo žiaci boli za svoju snahu odmenení nielen potleskom, ale i peknými knižnými odmenami.  Celkové hodnotenie zúčastnených recitátorov bolo nasledovné:

I. kategória:

PRÓZA

1. miesto: Liana Dičáková – postup do obvodného kola
2. miesto: Kristína Daduľáková

POÉZIA

3. miesto: Stela Oriánová

II. kategória:

PRÓZA

3. miesto: Miroslava Košťálová

POÉZIA

1. miesto: Adam Džavoronok – postup do obvodného kola
2. miesto: Zuzana Prachárová
3. miesto: Ema Kollárová

III. kategória:

PRÓZA

1. miesto: Kristína Štelbaská – postup do obvodného kola
3. miesto: Erik Chovan

POÉZIA

1. miesto: Alica Bandžáková
1. miesto: Mária Vaňová – postup do obvodného kola