Pytagoriáda 2018 – školské kolo

Cieľom matematickej súťaže PYTAGORIÁDA je podchytiť záujem o matematiku ako vyučovací predmet prostredníctvom jednej z dominantných vlastností detí – ich súťaživosti, podporovať vyhľadávanie a rast talentov s nadpriemerným exaktným myslením, rozširovať a prehlbovať vedomosti žiakov v matematike.

Všetci žiaci 3. až 8. ročníka našej školy sa už tradične zúčastňujú tejto obľúbenej a populárnej súťaže. Úspešnými riešiteľmi 39. ročníka PYTAGORIÁDY a postupujúcimi do obvodného kola v príslušných kategóriách sú: z 3. ročníka Idris Amiri, Lukáš Kafka a Tibor Migles; z 5. ročníka Liliana Jaššová; zo 7. ročníka Martina Molčáková a z 8.ročníka Adam Džavoronok. Srdečne blahoželáme, držíme palce a prajeme veľa úspechov v okresnom kole.