Anglický jazyk patrí medzi zásadné požiadavky zo strany rodičov. Práve z tohto dôvodu sme sa rozhodli zaradiť jeho výučbu zaujímavým spôsobom a to už od prvého ročníka.

Okrem toho ponúkame vyššiu dotáciu v rámci disponibilných hodín a to aj vo vyšších ročníkoch, pretože mnoho žiakov následne pokračuje na bilingválnych gymnáziách. Nie je však dôležitý iba počet hodín, no najmä efektívnosť tejto metódy. Jolly Phonics patrí medzi najprirodzenejšie spôsoby pre výučbu angličtiny nenásilným a veľmi zábavným spôsobom.

Výhody

  • žiaci sa učia slovnú zásobu zábavným spôsobom a okrem toho je vždy tématicky usporiadaná pre využitie do bežného života
  • hodiny sú spájané s pohybovými aktivitami a spevom, ktoré deti omnoho viac bavia
  • žiaci sa učia sociálnym kompetenciám priamo na vyučovaní
  • vyučovanie nadväzuje na medzipredmetové vzťahy
  • okrem iných používa tiež kooperatívne a projektové úlohy