Debatný klub na našej škole je členom Slovenskej debatnej asociácie. Fungovať začal v roku 2013 a napriek krátkemu pôsobeniu má za sebou niekoľko výsledkov a rešpekt lokálnych i krajských klubov, ktoré majú tradíciu niekoľko desiatok rokov. Jeho účelom však nie je vyhrávať súťaže, no vzdelávať žiakov v argumentácii, logike a umeniu debaty. Žiaci sa veľmi modernou a živou formou učia reagovať na situácie a názory, no zároveň dokážu logicky problémy analyzovať a presadzovať iné uhly pohľadu. Ťažko to odhadnúť, no možno aj medzi jeho terajšími členmi sa nachádzajú budúci politici, veľvyslankyne či mediálne hviezdy.

Aj napriek tomu, že náš klub je ešte mladý, máme za sebou niekoľko úspechov. Každoročne sa zo všetkých tímov dostávame do celoslovenského finále. V školskom roku 2014/2015 sa nám podarilo zvíťaziť a stali sme sa najlepším tímom na Slovensku v 1. kategórii.

Zodpovedný pedagóg: PaedDr. Sidónia Ilečko