Detský divadelný súbor  Frídomka pracuje na našej škole už ôsmym rokom.  Venujeme sa interpretovaniu krátkych dramatických útvarov hlavne pre školské predstavenia, no máme už skúsenosti vystupovať pred širším košickým publikom. Tematicky sa venujeme moderným námetom, ktoré sa týkajú mladých ľudí, ale aj objavovaniu nových pohľadov na realitu. Vážne veci v živote totiž treba vedieť brať s humorom a veci vtipné zase vážne, pretože sa môžu kedykoľvek pominúť…

Krátke dramatické predstavenie s názvom Pastelky je ďalekohľadom na ostrov detskej duše. Ako sa mení spoločnosť a separuje, tak aj deti sa tomu trendu prispôsobujú a hľadajú spôsob, ako pochopiť občasnú iracionalitu sveta dospelých. Predstavenie poukazuje na ľudskú potrebu byť užitočný a zanechať počas svojho dočasného pôsobenia na svete niečo krásne a trvalé. Každý z nás sa nakoniec vyfarbí a všetci uvidia obraz jeho vnútra.

Pracujú pod odborným vedením pedagogičky Sidónie Ilečko.