Návšteva ZOO – 5.A a 7.A

Pred 3 týždňami sme na našej škole usporiadali zbierku „Adoptuj si zvieratko!“. Jej cieľom bolo vyzbierať peniažky, vďaka ktorým by sme si mohli adoptovať zvieratko v ZOO Kavečany. Zbierka trvala týždeň a podarilo sa nám vyzbierať 71 eur. Podporila nás aj škola, ktorá sumou 29 eur pomohla sumu zaokruhliť na rovných 100 €.

Z ponuky zvieratiek na adopciu sme si vybrali päť druhov, ktoré nás najviac zaujali: Dikobraz indický, Medvedík čistotný, Psík medvedíkovitý, Kapybara močiarna a Korela chochlatá. Naši šiestaci vyhľadali informácie o vybraných zvieratkách vytvorili plagát, aby aj ostatní žiaci videli, ako tieto zvieratká vyzerajú. Nakoniec sme usporiadali tajné hlasovanie, prostredníctvom ktorého sme si vybrali víťaza – Medvedíka čistotného.

Po vybavení potrebných papierov sme si dohodli termín návštevy v ZOO, na ktorej sa  zúčastnili žiaci piateho a siedmeho ročníka, minuloroční víťazi súťaže o najekologickejšiu triedu na druhom stupni. V stredu, 17. októbra 2012, sme sa vybrali spolu s učiteľmi Jankou a Matúšom do Kavečian, aby sme prebrali adopčnú listinu. Keďže sa na návštevu nepatrí chodiť s prázdnymi rukami, priniesli sme obyvateľom ZOO malé prekvapenie – jablká a gaštany. Vedenie ZOO si pre nás pripravilo zaujímavý program. Zúčastnili sme sa na prednáške o mláďatách, ktoré tohto roku pribudli v ZOO, mimochodom najväčšej v strednej Európe. Veľmi milo nás a aj prednášajúceho prekvapili piataci, ktorí boli „nabití“ vedomosťami. Za odmenu dostali tí najaktívnejší pero z páva alebo z kondora.

Po prednáške sme absolvovali prechádzku po ZOO spojenú s kŕmením zvierat. To bol pre našich žiakov najväčší zážitok, keďže si opice brali jablká priamo z rúk a mnohé zvieratá mohli pohladkať. Našim hlavným cieľom bolo nájsť Medvedíka čistotného, ktorého sme si adoptovali. Chvíľu nám to trvalo, ale potom sme ho spozorovali ako spí na strome.

Tesne pred odchodom prišla tá slávnostná chvíľa, keď sme prebrali adopčnú listinu a už aj oficiálne „patrí“ medvedík čistotný na rok našej škole. No a čo máme z adopcie my? Dobrý pocit, že jedno zo zvieratiek bude mať počas celého roka postarané o stravu a zdravotnú starostlivosť. Dokonca sa nám podarilo inšpirovať chlapcov zo 7.A, ktorí sa rozhodli pre adopciu ďalšieho zvieratka pre svoju triedu.