Návšteva Slovenského červeného kríža

Dňa 5.6.2019 sa naši žiaci 5., 6. a 7. ročníka  zúčastnili Workshopu „Slovenský červený kríž – história a súčasnosť“ v priestoroch našej školy. Tento workshop sa uskutočnil pri príležitosti 100. výročia SČK.

Obsahom workshopu bola história Červeného kríža,  činnosť Územného spolku Košice-mesto v súčasnosti, darcovstvo krvi…

Po zaujímavom animačnom filme sme sa mali možnosť dozvedieť aj  o možnosti spolupráce,  s SČK.

Prvú pomoc sme si priblížili zážitkovou formou na figuríne. Tento minikurz podania prvej pomoci bol pre nás veľmi náučný.

Ďakujeme za spoluprácu a veríme, že získané vedomosti budú v prípade potreby pre nás prínosom.