Naše dištančné vzdelávanie

Ani v priebehu dištančného vzdelávania sme nelenili a naplno sme sa venovali učeniu. Najlepšie sa nám učilo cez projektové práce a pokusy.

 

Naše dištančné vzdelávanie