Múzeum na kolesách

Ako najlepšie pochopiť históriu je zakúsiť si ju aspoň troška na vlastnej koži. Preto sme radi privítali na našej škole Múzeum na kolesách, ktoré sa nám pokúsilo priblížiť históriu druhej svetovej vojny prostredníctvom originálnych artefaktoch z tohto obdobia.

Za oponou Múza na kolesách stoja dvaja bratia, nadšenci histórie. Vytvorili tento projekt, ktorý poskytuje možnosť dotknúť sa histórie priamo. Žiaci ôsmeho a deviateho ročníka si mohli vyskúšať originálne oblečenie vojakov, či zdravotných sestier. Vyskúšať si zbrane, ktoré sa používali počas bojov. Dozvedeli sa i zaujímavosti zo života ľudí, ktorí sa priamo zúčastnili bojov.

Sme radi, že vzniknutý projekt navštívil i našu školu. Žiakom tak poskytol zaujímavé priblíženie udalostí vojny a umožnil  lepšie nahliadnuť do života vojakov a vojenských zdravotných sestier.