Mestečko povolaní

Ako býva u nás zvykom, streda je deň, keď nepíšeme domáce úlohy a nevenujeme sa krúžkom. Aspoň jednu stredu v mesiaci sa vyberieme so svojimi pani vychovávateľkami na akciu mimo školy. Ani teraz to nebolo ináč. Vybrali sme sa do nákupného centra Aupark, kde na nás čakala výstava s názvom „Moje mesto.“

Mestečko povolaní MOJE MESTO funguje ako mestečko, v ktorom sa žije bežným životom – predavači predávajú v obchode, stavbári stavajú domy, lekári liečia chorých energetici sa starajú o energiu, mliekári vyrábajú mlieko a mliečne produkty atď. Jednotlivé povolania sú nasimulované v priestoroch mestečka povolaní, kde deti spoznajú okolitý svet interaktívnou a zážitkovou formou.

Výstavu navštívili deti prvého až štvrtého ročníka, pre ktoré bola výstava skutočným zážitkom zo sveta povolaní. Samotné fotky sú dôkazom, že sme si túto výstavu užili do sýtosti a dvojhodinový program bol postačujúci pre všetkých, ktorí mali chuť sa ocitnúť na druhej strane napr. ako lekári, predavači, policajti atď.

Už teraz sa tešíme na poslednú tohtoročnú akciu ŠKD, ktorá bude pre nás všetkých veľkým prekvapením.