Medzinárodný deň Zeme

22. apríla sa oslavuje Medzinárodný deň Zeme. Aj naši piataci si s pani učiteľkou pripomenuli tento významný deň.

Deň Zeme oslavujú milióny obyvateľov na celej našej planéte,

ktorí svojím správaním chcú prispieť k zlepšeniu prostredia, v ktorom žijeme.

Piataci vyčistili od odpadkov okolie školy a trošku pomohli vydýchnuť našej prírode.