Medzinárodný deň stromov

„Deň stromov“ patrí k dňom, o ktorom sa veľa nehovorí a nepíše. V našej „Zelenej“ škole, je však tento deň veľmi významný. Už aj naši malí prváci sa učia, aké sú pre nás stromy dôležité, akú funkciu plnia, aký majú význam pre náš život. Našich žiakov učíme, ako majú stromy chrániť, ako je potrebné sa k stromom správať. Preto sme tento deň  žiakom 1.stupňa pripravili vyučovanie prírodovedy v našej ekoučebni.

Vyučovanie malo teoretickú ale aj prakticko-zábavnú časť. V praktickej časti sme sa rôznymi zábavnými  aktivitami dozvedeli a zopakovali si aké stromy a kríky rastú v našom školskom areáli, ako sa o nich staráme, ako sa mení príroda v jeseni. Pri určovaní drevín sa k nám pridali piataci, ktorí vedia o prírode a stromoch viac.

Ďalšia časť vyučovacej hodiny bola zábavnejšia, lebo sme si z opadaného lístia urobili krásneho šarkana. Vyzdobili sme ho tekvičkami a gaštanmi. V artefiletickom duchu sme pokračovali aj vytvorením listového slimáka. Náš školský dvor bol hneď krajší a zároveň sme poupratovali lístie. Takto spokojní a veselí sme sa vrátili do školských lavíc.