Trieda prvého stupňa

Trieda druhého stupňa

Trieda prvého stupňa

Chodba