Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?

Tento rok sme sa zapojili do projektu Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok. Žiaci a ich rodičia chceli svojimi krabicami potešiť seniorov, aby Vianoce prežili naplnení láskou a radosťou. Aby vedeli, že nie sú sami. Aby vedeli, že na nich myslí veľa ľudí.

Veríme, že im vyčaria úsmev na tvári.

https://www.facebook.com/szs.slobody/videos/aj-na%C5%A1i-%C5%BEiaci-sa-rozhodli-pote%C5%A1i%C5%A5-tieto-vianoce-seniorov-ktor%C3%AD-ne%C4%8Dakaj%C3%BA-dar%C4%8Dek-o/695013317868529/?__so__=permalink&__rv__=related_videos