Jabĺčkový týždeň

S prichádzajúcou jeseňou a sychravým počasím nás často príde pozdraviť aj neželaná chrípka, či prechladnutie. Naša škola sa proti týmto neželaným návštevníkom rozhodla bojovať nielen slovami,  ale aj skutkami.

Od 17. – 21. októbra sme si pripravili jabĺčkový týždeň. Začali sme od pondelka jablkovým oblečením a slávnostným zahryznutím do jabĺčka. Celé to kontrolovali jabĺčkové víly. V stredu sa v našom školskom klube jabĺčkovo súťažilo: prenášali sa jablká na lyžici cez prekážkovú dráhu, či svoju zručnosť a pozornosť si mohli žiaci overiť šúpaním jabĺčka na čas.

Určite sme sa všetci najviac tešili na štvrtok, keď sme si za pomoci našich milých a ochotných rodičov pripravili jabĺčkovú hostinu. Každá trieda mala bohato prestretý stôl, plný všakovakých jabĺčkových dobrôt. Porota, ktorá mala rozhodnúť o najkrajšom a najlepšom koláčiku či šaláte, nevedela určiť víťaza, preto zvíťazili všetci.

Popri tých všetkých aktivitách, sme sa však nezabudli venovať učeniu. Aj to však bolo zaujímavejšie a pestrejšie. Počítali sme s jabĺčkami, písali sme o jabĺčkach, spievali, maľovali. Jednotlivé triedy  mali aj špeciálne úlohy. Tak napríklad:

3.A – graficky spracovala cestu jabĺk od miestneho pestovateľa.

4.A – graficky spracovala cestu jabĺk zo vzdialenej krajiny

5.A – vypracovala referát o význame jabĺk v životospráve človeka a o využití jabĺk

6.A – zisťovala, kde v okolí Košíc je možné kúpiť jablká od miestnych pestovateľov

7.A – urobila prepočty uhlíkovej stopy jabĺk z jednotlivých krajín pôvodu

8.A –  urobila prieskum, aké krajiny pôvodu majú jablká v našich obchodoch

To, ako sa jednotlivé triedy zhostili svojich úloh, si môžete pozrieť na školských chodbách, kde vystavujú svoje práce.

Všetkým sa nám jabĺčkový týždeň páčil. Dôležité však je, že počas celého týždňa nikto neochorel a neželaných návštevníkov sa nám podarilo zastrašiť jabĺčkami. Veríme, že sa v našej škole tak skoro neobjavia a my nasledujúce dni prežijeme v plnom zdraví.