Hviezdoslavov Kubín – školské kolo

V pondelok 29.2.2015 sa na našej škole konalo školské kole Hviezdoslavovho Kubína, na ktorom sa zúčastnili žiaci 1. – 8. ročníka. Na súťaži vládla príjemná a živá atmosféra, najlepšie obstáli títo žiaci:

1. miesto – Pavlína Kollárová
2. miesto Marcela Timková
3. miesto Kevin Ilašenko
3. miesto Veronika Lešková

1. miesto neudelené
2. miesto Andrej Šutor
3. miesto Hana Rezk

1. miesto Nina De Biase
2. miesto Kristína Daduľáková
3. miesto neudelené

1. miesto Ema Kollárová
2. miesto Hana Samčíková
3. miesto neudelené

1. miesto neudelené
2. miesto Zuzana Prachárová
3. miesto neudelené

1. miesto Laura Priatková
2. miesto neudelené
3. miesto neudelené

Oceneným srdečne blahoželáme a všetkým zúčastneným ďakujeme, že prispeli k príjemnej atmosfére.