Deň Zeme

Aj tento rok sa krásne bielučký sniežik roztopil a odhalil nám, čo všetko sme v zime napáchali. Preto sa naši žiaci rozhodli vyraziť s fotoaparátom do terénu a vykonať monitoring čiernych skládok. Následne sme sa na kolégiu Zelenej školy poradili, čo s tým vieme urobiť.  A našli sme riešenia. Na tie najväčšie skládky odpadu sme sa rozhodli upozorniť mestskú časť. Zároveň sme sa rozhodli ísť príkladom.

Dňa 22.4.2013 bol Deň Zeme a my sme v našej škole pripravili program, ktorý prispeje k jej záchrane. Každá trieda vytvorila so svojím učiteľom aktivitu a spolu sme vytvorili dobrú reťaz záchranných akcií pre našu Zem. Starší žiaci zberali odpad v okolí najbližších ulíc našej školy, mladší veľmi dôsledne vyčistili areál našej školy. Pozitívne nás ohodnotila verejnosť – okoloidúci  tak trochu začudovane rozmýšľali, čo robíme, ale veľmi nás povzbudili.

Rozhodli sme sa zodpovedne triediť odpad a urobili sme vývesné plagáty „Ako separujeme odpad“ a „Ako sa staráme o našu Zem“. Súčasťou boli aj vytvorené stanoviská, v ktorých si žiaci zasúťažili. Pripravené ekohry  nám prispeli k lepšiemu pochopeniu zdravého života v zdravej Zemi a priniesli nám všetkým radosť. Ako odmenu sme mali možnosť pochutnať si na zeleninových a ovocných dobrotách, ktoré nám naša Zem ponúka.  Aj tento rok sme pokračovali v tradícii dopĺňania zelene v areáli školy, do ktorého pribudol nový okrasný stromček.

Verejnosť sme do našich aktivít zapojili anketou o spracovaní odpadov. Naše žiačky 2. stupňa sa v Deň Zeme  vybrali do ulíc a oslovili 210 ľudí, ktorí odpovedali na otázky týkajúce sa separovania odpadu. Z ankety vyplýva, že 86% opýtaných tvrdí, že separuje odpad, z toho 64% triedi plast, 51% triedi papier a len 27,5% separuje kov. Väčšina opýtaných si zároveň myslí, že vie zaradiť odpad do jednotlivých farebných kontajnerov. Z ankety nám vyplynulo, že len 30% opýtaných nie je spokojných s množstvom kontajnerov na triedený odpad na ich sídlisku.