Deň vody – Čajovňa v škole

V tomto školskom roku sme si opäť pripomenuli významný deň – Deň vody. Na stretnutí kolégia Zelenej školy sme dôsledne naplánovali a pripravili netradičnú akciu „Čajovňa v škole“. V tento deň sme nedoniesli plastové fľaše so sladenými nápojmi,/aby sme eliminovali odpad a dodržiavali zdravý pitný režim/, ale priniesli sme množstvo bylinkových a sypaných čajov, ktoré sme ochutnávali. V triedach sme si vytvorili príjemnú atmosféru pomocou vonných sviečok a relaxačnej hudby. Pozvali sme deti, rodičov, známych, ktorí mali možnosť ochutnať naše čaje,  „poklebetiť“ a zoznámiť sa našou prácou. Celý týždeň sa niesol v duchu príprav na „čajovňu“, a to zážitkovým a projektovým učením.

Každá trieda si vybrala jednu tému, ktorá súvisela s vodou, bylinkami, odpadmi, tvorbou a ochranou životného prostredia.

A viete, čo je to „zelené učenie“? Neviete? Každý predmet v našej škole, či je to dejepis, výtvarná výchova alebo matematika, nás môže učiť o ochrane životného prostredia. Pred rodičmi sme sa mohli pochváliť a odprezentovať spracované témy napr. liečivé bylinky, porovnanie uteráčikov a jednorázových papierových utierok, zdravý pitný režim, kolobeh vody v prírode, kompostovanie, monitor pitného režimu v škole, recepty na bylinkové čaje, porovnanie minerálnej vody a vody z vodovodu…

Všetky projekty nájdete na nástenkách v našej škole.