Deň mamičiek

Je taký deň v roku, v ktorom chceme ďakovať všetci … ďakovať a vzdávať úctu tej, vďaka ktorej námvsvieti každodenné slniečko, vďaka ktorej sa vieme radovať, smiať, prežívať najkrajšie chvíle života. Je to deň, ktorý je zasvätený všetkým m a m i č k á m.

Na našej škole sa deti rozhodli uctiť si svoje mamičky krátkym kultúrnym vystúpením. Básničky, pesničky, ktoré zneli z detských úst, vyjadrovali vďaku, rozochvievali srdiečka a do očí tisli slzičky. Dievčatá potešili tančekom a ukázali svoje pohybové dannosti. Všetkých prítomných presvedčili, že láska k tej, ktorá je tak významná a dôležitá v ich živote je veľmi veľká a patrí jej obrovské ďakujem. Mamičkám deti vyrobili krásne kvietky, ktoré nezvädnú a stále kvitnú – veď sú z lásky! Vystúpenie detí končilo vrúcnym objatím a božtekmi. Prekvapením bolo aj sladké pohostenie a občerstvenie.