Debatiáda – 1. kolo

A sme víťazi….

Aj v tomto školskom roku sme sa zapojili do súťaže Debatiáda. Novovzniknutý debatný klub Slobody na našej škole sa začal otvárať pre všetkých, ktorí majú záujem sa naučiť ako správne argumentovať, efektívne komunikovať, kriticky myslieť, robiť výskum a vystupovať na verejnosti.

5.11 sa na Základnej škole Krosnianska 4 uskutočnilo prvé východoslovenské regionálne kolo. Naše dva tímy súperili s debatérmi na tézu Mala by byť zavedené daň za nadváhu. Téza sa nám na prvý pohľad zdala argumentačne náročná, avšak príprava, diskusia a naštudovanie tematiky nám prinieslo úspech. Tím druhej kategórie v zložení Zuzana Prachárová a Mária Denciová obsadili spomedzi všetkých debatérov 1. miesto a získali zlaté medaily. Všetky štyri výhry zaručili dievčatám bezkonkurenčné prvé miesto. Druhý tým v zložení Soňa Nemčoková a Laura Kristína Priatková úspešne porazili svojich súperov v dvoch debatách.

Tento školský rok nás čakajú ešte dve súťažné kolá a po tomto úspechu sa budeme o to viac pripravovať, študovať, debatovať a argumentovať. Motivácia z úspechu nás posilnila. Sme radi, že heslo „Poctivá práca sa vypláca.“ nestratilo ešte svoju účinnosť.