Kto sme?

Sme dobrovoľníci z rôznych tried, ktorí sú ochotní investovať svoj voľný čas. Ktorí len nerečnia, ale aj konajú.

Čo je našou úlohou?

  • Sme tí, ktorí vymýšľajú, aká bude naša Zelená škola.
  • Snažíme sa, aby sa aj ostatní žiaci naučili myslieť ekologicky – „zeleno“.
  • Chceme ísť príkladom mladším žiakom, rodičom, učiteľom…
  • Hľadáme možnosti, ako sa o prírode učiť viac a lepšie.
  • Staráme sa o to, aby naša škola realizovala 7 krokov k Zelenej škole, a tak pravidelne získavala certifikát Zelenej školy.
  • Denne prispievame k tvorbe a ochrane životného prostredia: organizujeme brigády, tematické envirodni, realizujeme ekohliadku, staráme sa o zeleň na škole a v jej okolí…

Jednoducho chceme zlepšiť SVET!