By 0 Comment

Helena  - mamka Lili

Škola ponúka individuálny prístup, zaručuje absenciu šikanovania. Rodinná atmosféra a vysoký stupeň empatie učiteľov poskytuje deťom príjemné podmienky pri vzdelávaní.  Za super považujem aj priestory v ktorých výuka prebieha. Hygiena školy je na vysokej úrovni. Škola sa neustále inovuje. Výsledky detí sú   na internetovej stránke a tiež vymeškané hodiny. Rodič je tak stále informovaný.  Škola poskytuje aj krúžky rôzneho druhu napr. dramatický, pohybový, turistický atď.  Výuka jazykov je na výborné úrovni. Z môjho pohľadu je to top škola s moderným prístupom k výuke a ľudským prístupom k deťom.