Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ  sa uskutoční

24.marca 2021(streda)

z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra