Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ  sa uskutoční

6.apríla 2022

z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra