Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ  sa uskutoční

9.jún 2021(streda)

z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra