Školský rok sa začína 1. septembra 2019. Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2019 (pondelok). Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 1. januára 2020 (piatok).

Školské vyučovanie v druhom polroku sa začína 4. februára 2020 (utorok) a končí sa 1. júna 2020 (utorok).