Vaša práca vyplní veľkú časť vášho života a jediný spôsob, ako byť naozaj spokojný, je robiť veci, ktoré považujete za skutočne skvelé. A jediným spôsobom ako vykonávať skvelú prácu je milovať to, čo robíte.“ Steve Jobs, americký podnikateľ a spoluzakladateľ spoločnosti Apple Inc. 1955 – 2011

Pozíciu kariérneho poradcu na SZŠ Slobody vykonáva Mgr. Martina Mladšíková.

Konzultácie vykonáva s rodičmi resp. žiakmi individuálne a preto je najlepšie sa na stretnutí dohodnúť telefonicky, alebo mailom.

Mgr. Martina Mladšíková

email: mladsikova.szs@gmail.com

Úlohy a aktivity kariérneho poradcu

 •  pomáha a usmerňuje žiakov a ich rodičov pri výbere strednej školy
 •  rodičom aj žiakom na tejto stránke ponúka všetky dôležité informácie, ktoré môžu byť pre nich užitočné pri výbere SŠ
 • zabezpečuje  spoluprácu rodičov, učiteľov a výchovného poradcu pri integrácií žiakov s problémami učenia
 • informuje žiakov o akciách zameraných na možnosti ďalšieho štúdia
 •  pripravuje prihlášky na prijímacie pohovory, informuje rodičov a žiakov o harmonograme a priebehu prijímacieho konania
 •  v spolupráci s CPPPaP (Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie) organizuje testy profesionálnej orientácie pre všetkých žiakov a ich následné zhodnotenie na osobnom pohovore so žiakom poprípade jeho rodičom
 •  pri výbere využíva program PROFORIENT, ktorý umožňuje simuláciu poradia žiaka na konkrétnej vybranej škole z jeho doterajších výsledkov
 • eviduje záujmy žiakov o štúdium na stredných školách, sleduje naplnenosť stredných škôl, oboznamuje žiakov so študijnými odbormi stredných škôl, DOD, …

Testovanie 9

 • Testovanie 9 je externý celoslovenský spôsob testovania žiakov 9. ročníka na základných školách. Jeho cieľom je získať objektívne informácie o vedomostiach, pri ukončení vzdelávacieho stupňa ISCED 2. Žiaci sú testovaní zo slovenského jazyka a matematiky.
 • Termín testovania je zverejnený v Harmonograme pre šk. rok 20202/2023

 Prijímacie pohovory na SŠ

 • Do februára 2023 je treba podať prihlášky riaditeľovi ZŠ na odbory, kde sa vyžaduje talentová skúška.

HARMONOGRAM

2_ Harmonogram prijímacieho konania 2022_23