Experimentovanie po nemecky” je unikátny projekt Nadácie Volkswagen Slovakia a Goethe Inštitútu. Ide o praktickú výučbu nemčiny prostredníctvom experimentov. S finančnou podporou Nadácie vznikli vôbec prvé pracovné listy v nemčine pre metodiku CLIL (Content Language Integrated Learning), ktorá integruje cudzí jazyk do odborného predmetu – prírodovedy.

Pomocou pedagogického prístupu  CLIL  sa žiaci naučia cudzí jazyk rýchlejšie a sú viac motivovaní.  A nielen to – žiaci si uvedomujú, že nemecký jazyk má aj reálne využitie. Experimentovanie je pre žiakov zaujímavé, lebo niečo nové objavujú  a nielen to, pritom sa učia jazyk bez toho, aby si to uvedomovali. Jazyk je pre nich prostriedkom na komunikáciu. V rámci Európy ide o prvý komplexnejšie vypracovaný materiál v nemčine takéhoto praktického typu pre základné školy.

Pracovné listy na témy – voda, vzduch, magnetizmus, čas, auto, látky či rastliny sú rozdelené do 15 modulov. Tie sú rozpracované na krátke experimenty, ktoré je možné realizovať na hodinách prírodovedy. Ku každej téme sú vypracované i cvičenia na slovnú zásobu, pri niektorých aj teória.